Åløkkeparkens venner

Åløkkeparkens Venner, er en gruppe af frivillige personer der giver liv og spreder glæde og for beboerne.

Frivillige

Åløkkeparkens venner er en frivillig forening til glæde for plejehjemmets beboere.

Vennerne er en upolitisk organisation, der har en bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Foreningen er startet i oktober 1997.

Åløkkeparkens Venner program 2020

 

Formål:

  • At skaffe midler til særlige arrangementer og særlige nyanskaffelser til glæde for beboerne
  • At støtte beboerne i form af diverse arrangementer året rundt.
  • At være praktisk medhjælper ved arrangementer
  • At udføre praktiske opgaver ved arrangementer

 

Faste aktiviteter

  • Lagkagetræf
  • Sommerbanko
  • Æblekagetræf
  • Julebanko
  • Underholdning i form af sang og musik.
  • Busture ud af huset hver anden onsdag.

 

Er man interesseret i at høre mere om Åløkkeparkens venner eller blive en del af foreningen, kan du kontakte Lone Clausen på telefon: 50 42 74 14