Pårørende

Venner og familie

Pårørende er altid velkommen på Åløkkeparken både i hverdagen og meget gerne ved festlige arrangementer. 

En vigtig del i beboerens liv er familie og venner. Jeres roller er ikke anderledes fordi din nærmeste er flyttet på plejehjem.

En snak, en hyggestund, et råd, en hjælpende hånd, det har alt samme lige stor betydning om du bor i egen bolig eller plejehjem.

For omgangskredsen er det vigtigt at forstå, at den der er flyttet på plejehjem stadig bor hjemme, og håber at familie og venner vil komme på besøge som hidtil.

Pårørende bliver inviteret med til de store fællesarrangementer.


Vi har to gange årligt husmøder, som foregår på hver afdeling, hvor der er deltagelse af beboer, pårørende, personale og leder.

Vi har et beboerråd hvor der er deltagelse af beboere en fra hvert hus, pårørende, venneforeningen, repræsentant fra ældrerådet, et personale og leder.

Vi opfordrer gerne pårørende til sammen med beboeren at udfylde livshistorien, så personalet får en viden og forståelse for den enkelte beboer.

 

Der er noget du skal vide om mig  - (Skabelon til livshistorie)

 

Det er muligt for pårørende og gæster at spise med, det skal dog meddeles til vores køkken senest dagen før.