Når du har fået en plejebolig

Her kan du få et vide, hvordan og hvornår vi kommer på hjemmebesøg, og om hvordan det foregår.

Før du flytter ind

Hvis det er muligt, vil vi sammen med dig og din familie planlægge et hjemmebesøg hos dig, inden du flytter ind på Åløkkeparken. 

Det vil bl.a. være din kontaktperson, der kommer på besøg og vi anbefaler, at du inviterer et familiemedlem eller en god ven til at deltage i hjemmebesøget. 

I forbindelse med hjemmebesøget, svarer vi meget gerne, på de spørgsmål du har, ligesom personalet vil stille dig nogle spørgsmål om dine vaner og rutiner i dit hverdagsliv. 

Når du er flyttet ind

Der visiteres individuel og efter behov til nødkald.

Det er lovfæstet, at der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering i din lejlighed. Dette er for at sikre det fysiske arbejdsmiljø for personalet.

Det er ikke muligt for os at varetage din økonomi. Vi anbefaler, at du ikke har en større kontant beholdning liggende i din lejlighed.

At flytte på plejehjem er en stor forandring for et menneske. Kendte omgivelser bliver byttet med nye og anderledes og du får nye naboer og nyt plejepersonale.

Men at bo på Åløkkeparken skal bære præg af, at det er din bolig og dit hjem. Du skal kunne leve det liv du er vant til og vi vil gøre det bedste vi kan for at det skal lykkes.


I gennem personcentreret omsorg ønsker vi at du oplever anerkendelse og værdighed for det menneske du er. Til det gør vi brug af livshistorien, indflytningssamtale og en god dialog med dig og dine pårørende.

På afdelingerne er der stor fokus på samværet og trivsel blandt beboerne.

Du kan vælge at være socialt sammen både i din lejlighed og i fællesrummet, men du har altid mulighed for at trække dig tilbage i din egen lejlighed.

Ved indflytning

Vi anbefaler, at du ved indflytningen medbringer:

Personlige hjælpemidler

Personligt tøj

Toiletartikler

Medicin- og doseringsæsker

Neglesaks

Termometer

Vaskefade

Affaldsspand

Seng (plejeseng fås i forhold til visitation)

2 dyner og puder

Sengelinned

Håndklæder og viskestykker

Møbler

Service

Gardiner

Evt. telefon

Indflytningssamtale

Når du har boet på Åløkkeparken i ca. 14 dage, holder vi en indflytningssamtale.

Her finder vi ud af, hvilke forventninger vi har til hinanden og om forventningerne kan indfries.

Her får vi også talt om hvem der skal gøre hvad, og hvem der varetager de helbredsmæssige interesser.

Det er også her, du informeres om Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandarter for praktisk og personlig hjælp, som ydes ud fra en individuel vurdering. 

Når du har boet her et stykke tid, vil vi gerne høre lidt mere om dit liv og vi håber, at du og din familie vil være behjælpelig med at fortælle/skrive din livshistorie ned. 

Det vil være en hjælp i forhold til, at kunne give dig den optimale pleje og omsorg.