Beboerrådet

Vi har et beboerråd hvor der er deltagelse af beboere en fra hvert hus, pårørende, venneforeningen, repræsentant fra ældrerådet, et personale og leder.

 

• At medvirke til at få ”Åløkkeparken” til at udvikle sig i overensstemmelse med brugernes ønsker og interesser i et venligt, varmt og engagerende miljø 

• At sikre dialog og samarbejde mellem den frivillige indsats og kommunens indsats på Åløkkeparken 

• Indgå i et konstruktivt og koordinerende samarbejde med den daglige leder og medarbejdere 

• At tage emner op til debat, som har betydning for beboernes hverdagsliv

• At øge udbud af aktiviteter og omfang af service for beboere, brugere og frivillige ud over den indsats, kommunen har fastlagt 

• At sikre brugerne størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen af plejehjemmets generelle tilbud 

 

Vedtægter for beboerrerådet på plejehjemmet Åløkkeparken

Referat af ekstraordinært beboerrådsmøde for Åløkkeparken