Referat af ekstraordinært beboerrådsmøde for Åløkkeparken

Onsdag den 8.1.2020. Kl. 16.00

Sted:

Åløkkeparken

Deltagere:

Susanne, Flemming Christensen, Henning Spangsberg og Lise-Lotte Steengaard

Afbud:

Birgitte A. Hviid, Lone Clausen og Henny Sørensen

Referant:

Lise-Lotte Steengaard

Pkt. 1. Administration af bussen

Bussen ejes nu af plejehjemmet Åløkkeparken

Pkt.2. Udgifter bussen

Udgifterne til bussen vil være:

Vægtafgift

Diesel

Reparationer

Syn

Disse udgifter skal dækkes ved betaling af køreture, hvor den enkelte beboer betaler for hver kørsel.

Pkt.3. Betaling for kørsel i bus

Det besluttes, at der betales 25 kr. for hver kørsel.

De 25 kr. overføres fra kontoen for aktivitetspengene til bus kontoen.

Pkt.4. Træk af aktivitetspenge

Aktivitetspengene er nu ens på alle afdelingerne 70 kr. pr. måned pr. beboer, som trækkes som ”ej valgfrie ydelser” over pensionen.

Hver afdeling har sin egen konto.