Husmøder

Afholdelse

Vi har to gange årligt husmøder, som foregår på hver afdeling, hvor der er deltagelse af beboer, pårørende, personale og leder.

Formål

Husmødet har til formål at øge samarbejdet og dialogen mellem beboere, pårørende og personalet.

Orientering fra lederen

Plejehjemslederen orientere om politiske aftaler og nye udviklingstiltag i pleje- omsorg. Mødet er beregnet til gensidig orientering om trivslen i bofællesskabet på afdelingen.