Personale

Her kan du se, hvilke tværfaglige personalegrupper der er på Åløkkeparken.

Døgnbemanding

Der er personale på plejehjemmet til at dække døgnets 24 timer.

Tlf.: 72 53 53 10

Tværfagligt personale

Vi er en tværfaglig personalegruppe bestående af

  • social- og sundhedsassistenter 
  • social– og sundhedshjælper
  • husassistenter
  • plejehjemsassistenter
  • elever
  • sygehjælpere
  • sygeplejersker
  • aktivitetsmedarbejder
  • rengøringsassistenter
  • servicemedarbejdere

Kontaktperson

Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet, hvor hver enkelt beboer har en kontaktperson, der sammen med beboeren tilrettelægger dagligdagen.