Værdier og normer

Her kan du se hvilke værdier og normer, som vi arbejder ud fra på Åløkkeparken

Værdier og normer Åløkkeparken

  • At vi har en god omgangstone med respekt for hinanden
  • At vores samarbejde bygger på en dialog mellem beboeren, dine pårørende og medarbejderne
  • At din selvbestemmelse og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen.
  • At vi i fællesskab med dig arbejder for, at din livsglæde og dine vaner og færdigheder bevares, så vidt det er muligt.
  • At personalet yder individuel omsorg og aktiv pleje, som en del af hverdagslivet
  • At du får en fast kontaktperson som hjælper dig med de daglige gøremål. Kontaktpersonen er en medarbejder fra gruppen af fastansatte i plejepersonalet.