Værdier og normer

Her kan du se hvilke værdier og normer, som vi arbejder ud fra på Åløkkeparken.

Værdier og normer Åløkkeparken

  • At vi har en god omgangstone med respekt for den enkelte.
  • Personcentreret omsorg.
  • Vores samarbejde bygger på en god dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere.
  • At vi arbejder for at den enkeltes livsglæde og færdigheder så vidt muligt bevares.
  • Aktiv pleje er en del af hverdagen.
  • At din selvbestemmelse og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen.
  • At du bevarer din personlighed og værdighed.
  • At du får tildelt en kontaktperson.